Fiscale attesten

Als vzw zijn wij erkend om fiscale attesten uit te schrijven.

Elke schenker heeft recht op een fiscaal attest als voldaan is aan:
1. De schenker stort zijn of haar gift rechtstreeks van zijn of haar rekeningnummer op het rekeningnummer: BE22 3800 1632 2747 van vzw Bayakavrienden met als mededeling ‘GIFT’ of naam van het sponsorkind, …
2. De gift bedraagt minstens 40 euro op jaarbasis. Dat kan gaan om één gift of om verschillende giften in hetzelfde jaar, voor een totaalbedrag van minstens 40 euro.

Wanneer krijg ik mijn fiscaal attest?
Je krijgt je attest ten laatste in maart van het volgend jaar. Als je stort in december 2020, krijg je dus een attest in maart 2021. Je krijgt dit attest automatisch met de post toegestuurd en moet dit dus niet aanvragen. Het zal ook automatisch bij je belastingsaangifte staan. Daarvoor hoef je dus ook niets te doen. Je kan natuurlijk altijd eens controleren of het klopt met wat je gestort hebt.

Wie krijgt het fiscaal attest?
Het fiscaal attest wordt uitgeschreven op naam van de rekeninghouder die een gift heeft gedaan en verstuurd naar vzw Bayakavrienden, Kasteelstraat 82, 8750 Zwevezele. Als je van adres verandert, laat dit ons dan zeker weten.

Dit jaar 60% aftrek!!
“Op 12 juni keurde het uitgebreide Kernkabinet bijkomende steunmaatregelen goed in het kader van de Coronacrisis, waaronder een verhoging van 45 naar 60% van de belastingvermindering voor giften in 2020 aan erkende instellingen alsook een verhoging van 10 naar 20% van het plafond van het netto-belastbaar inkomen. Concreet betekent dit dat een gift van 100€ dit jaar recht geeft tot een belastingaftrek van 60€ (in plaats van 45€). Deze beslissing is bedoeld om NGO’s en non-profitorganisaties te helpen hun aktiviteiten van algemeen belang verder te zetten ondanks de negatieve impact van de Coronacrisis op hun inkomsten. Op donderdag 9 juli keurden de volksvertegenwoordigers de aanpassingen goed als onderdeel van een ‘Wet houdende houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (CORONA III)’ : zie 55K1390001.pdf Deze maatregelen zijn geldig voor giften vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 aan alle erkende instellingen. “